Mensen wezenlijk met elkaar in gesprek brengen om te zien en te horen wat ze echt beweegt.

Waarom Loopgraafdialogen?

De Loopgraafdialogen zijn ontstaan uit mijn drijfveer om mensen wezenlijk met elkaar in gesprek te brengen. Zodat ze elkaar leren zien en horen in wat ze echt beweegt. Zodat ze kunnen ervaren hoe ze elkaar kunnen versterken. Om uiteindelijk tot doorleefde keuzes te komen, voor zichzelf én voor elkaar.

Versterken van elkaars leiderschap

In mijn werk als organisatie- en teamcoach spreek ik veel ‘leiders’. En in tegenstelling tot wat de publieke opinie nog wel eens beweert, ontmoet ik vooral heel veel competente leiders. Leiders die zich beseffen dat hedendaagse vraagstukken zich niet door één leider laten oplossen. En dat hun uitdaging ligt in het benutten en versterken van elkaars leiderschap. En precies daar zie ik veel leiders, bewust of onbewust, mee worstelen. Want als dat zo gemakkelijk was geweest, dan hadden ze dat al lang gedaan.

Elkaars leiderschap benutten en versterken kan alleen maar door tijd te nemen voor een goede dialoog: eerst vertragen om daarna te kunnen versnellen! Vanuit mijn ervaring dat waar mensen écht in gesprek zijn, zich als vanzelf een oplossing aandient, of anders de weg er naar toe. 

Een omgeving die uitnodigt

Een goede dialoog vraagt om een omgeving die niet alleen aandacht heeft voor de inhoud, maar vooral ook voor wat iemand beweegt en toevoegt. Zo’n omgeving vond ik in Ieper en omstreken. Daar waar 100 jaar geleden een verschrikkelijke oorlog woedde, waarvan de gevolgen nog altijd zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn. Een omgeving die als vanzelf uitnodigt om in gesprek te gaan over alles wat ons mens maakt, zowel binnen als buiten organisaties.
Een omgeving die actuele thema’s letterlijk tot leven brengt: leiderschap, diversiteit, samenwerking, strategie, innovatie, disruptie, angst, verlies, ontkenning, winnaars en verliezers.
En een omgeving die ons bewust maakt van hoe keuzes uit het verleden van invloed zijn op het heden en de toekomst, zowel negatief als positief.

Lees meer over de omgeving.